nilanews.com

Fokus Dan Tuntas

KANG ASEP ROCHMAN DIMYATI (ARD) NYALON BUPATI SUBANG?
“IMPOSIBLE ! VERY IMPOSIBLE, I DON’T BELIEVE YOU !”

Ku : Mang Eep Hidayat

“Muhun bade nyalon Bupati Subang”, saur Kang Asep Rochman Dimyati mani siga anu hampang pisan nyariosna, naha? “Naha uing ulah nyalonkeun Bupati Subang kitu ?” pokna bari gumujeng, “apan hak warga nagara, urang luar Subang oge bisa nyalonkeun di Subang, komo uing urang dieu, lain kitu nya, Men?” Kang Asep maledogkeun pananya ka mang Emen tukang nyitak balihona. Si mang Emen kukuriceupan, bari pokna, “memang sarius kang Asep?” anu dijawab ku kang Asep tandes pisan, “Leuwih ti sarius Men, salikur rius, pokona rius pisan !”

Si mang Cemen lumpat, teuing rek kamana, teu kungsi lila torojol deui mawa konsep baliho, foto kang Asep, mang Eep, Ambu Nina sareng kang Saan Ketua DPW Jabar, spesial pisan, dihandapeun foto kang Asep ditulisan, bakal Calon Bupati Subang, kitu deui dihandapeun foto kang Saan ditulisan, bakal Calon Gubernur Jawa Barat, ari keur mang Eep mah tulisannana teh bakal Calon DPR RI, ambu Nina DPRD Jawa Barat, “tah ieu salahna Men, tong digeulis-geulis, ilaharna wae, bisi pas papanggih teu warawuheun, saujradna we Men, sakalian we tulis handapeun ambu mah, bakal calon wakil bupati,” ceuk ambu Nina bari ngacungkeun jempolna.

Si mang Cemen protes bari seuri, “lemeskeun we anu kariputna mah saeutik nya Ambu, batur mah loba anu total dipolesna, matak jadi darenok gareulis, karasep ngarora pisan oge, jauh pisan jeung hudang sarena atawa keur can diwedak kandelna!”

“Inget kieu Men, mang Eep sok tetembangan kawih lagu CALON RATU, anu lirikna didamel ku Kang Ibing, ari pangarangna nyaeta kang Nano S. tea anu dipokalan ku Syam Bimbo, tah ieu kawihna :

CALON RATU

Ieu calon ratu nyi jete nu jangkung gede,
Raray buleud careuh bulan, gibeug-gibeug angkat lir gajah anakan
Ieu atuh pilih si neneng nu jangkung koneng
Ari emutna kasengsrem dilak-dilak hayang motret ku mariem
Tah ieu pilih neng cameuh terah ti dayeuh
Calon ratu jiga tante gegag gegag awak lintuh model jibeuh

Geus kaprah jaman ayeuna ngageulis paluis-luis
Dipanggung diadu-adu da hayang kapilih ratu
Beda deui jeung baheula jadi ratu henteu gampang
Lemes budi hade tata maha leuwih ti berlian

“Lain bener nya ‘Mbu, da hayang kapilih jadi pamimpin ku rahayat, boh keur calon dewanna boh eksekutifna, mani foto baligo jeung kalender teh dialus-alus diluis-luis, anu hideung dibodaskeun, anu bodas dibulekeun. Nepi ka aya hiji carita, nini-nini datang ka hiji calon, barang paamprok jeung calonna anu keur make daster keneh jeung can diwedakan, si nini teu percaya yen eta calon teh anu aya dina baliho tea, pok si nini teh nyarita, “imposible ! very imposible, I don’t believe you !” Ceuk mang Emen ngabarakatak sorangan.

“Maneh mah Men, tina urusan nyalon Bupati lumpat ka carita nini-nini, asa jajauheun teuing, tapi dipikir-pikir aya benerna oge Men, jero pisan falsafah kahirupan kapamimpinan anu dicaritakeun ku maneh teh, memang bener, pamimpin teh kudu saujradna. Sok pasangkeun Men balihona sakalian dipayuneun bumi manten kades Tambakan keur ngamimitian mah,” saur kang Asep mairan.

Prung lain keur tarung, Prang lain keur perang
Prung keur nangtungkeun ajen karaharjaan
Prang keur nembrakkeun kanyaah
Ti Urang Subang keur Urang Subang
Mang Eep keur DPR RI urang Subang
Ambu Nina DPRD Jawa Barat urang Subang
Kang Asep, bakal Calon Bupati Subang ti Partai NasDem urang Subang
Bral geura miang tandang makalangan
Kusaha deui lamun lain ku URANG SUBANG !!

Mugia Gusti Anu Maha Kawasa maparinaan kasaean ka sadaya hamba-Na anu maos gundem catur ieu, nu gaduh sametan mugi dilunaskeun, upami gaduh kahoyong anu sae mugi diqobulkeun, yuswana dipanjangkeun kanggo ibadah, kalayan rezekina diseueurkeun sareng dibarokahkeun, aamiin.*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.