nilanews.com

Fokus Dan Tuntas

NASDEM SUMEDANG TANDANG TEU KAHALANGAN KU KORSI

Keur DPD NasDem Kabupaten/Kota di Jawa Barat anu ngabogaan korsi DPRD manggul paduli ka rahayat memang wajar pikeun nembrakkeun rasa tumarima dumeh ngabogaan wawakil rahayat, tapi ari keur NasDem Sumedang mah, apan estu can kapimilikan nanjeurkeun bajuang make baju safari DPRD teh. Tapi teu ngalenghoykeun sumanget kader NasDem di Sumedang, dipimpin ku Yadi, Mantan Ketua DPRD Sumedang, anu ayeuna nekenkeun dirina bajuang dina wadah Partai NasDem, mirilikeun sabagian rezeki ka sabagean rahayat anu keur kaweritan.

Yadi dibarengan ku rengrengan kader ngabagikeun rezekina anu cenah saur anjeunna kenging uluran ti kader NasDem, “sanes ku leuwih komo taya niat nembrakkeun kaadigungan, apan saur Ketua DPW, ieu mah urusan kamanusaan anu taya pakuat pakait sareng politik praktis,’’ saur Yadi tandes pisan.

Yadi ‘ge sadar, naon anu dibagikeun ka rahayat, pasti teu nyukupan, tapi ku ningali masyarakat Sumedang anu meh terus-terusan manggul jurit kapadulian, boh ti partai politikna, boh ti para gegeden, malah mah murudul pisan gotong royongna, eta sakabeh bakal ngajadikeun Sumedang kuat ngalawan corona anu disarengan munajat ka Gusti Anu Maha Kawasa.

Bantuan diheulakeun ka masyarakat lingkungan sekertariat Partai NasDem, di Pasangrahan, naon sababna? Ceuk Yadi mah, ulah nu jauh diheulakeun ari nu deukeut diapilainkeun.

Engkus, tokoh masyarakat ti Sumedang Utara, ngaapresiasi pisan kana naon anu dilakukeun ku kader NasDem Sumedang sok sanajan zong korsi DPRDna. Atuh Engkus ngaharepkeun pisan, kudu leuwih tihothatna keur partai politik anu ngabogaan korsi DPRD mah, ulah nepi ka suuk poho kana cangkangna (Mang).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.